Montáž a uvedenie do prevádzky

V rámci autorizovaného servisného partnerstva ponúkame montáž nasledovných renomovaných značiek kotlov: Vaillant, Protherm, Buderus, Bosch (Junkers), Immergas, Baxi, Thermona, Attack, Wolf, ako aj ich originálneho prípadne iného príslušenstva ako sú napríklad zásobníky na TÚV, termostaty, priestorové regulátory, čerpadlové skupiny, zmiešavacie okruhy a podobne.

S montážou úzko súvisí ak uvedenie predmetných výrobkov do prevádzky, vykonanie ktorého autorizovaným servisným partnerom pre daný produkt, je podmienkou záruky a uznania neskoršej prípadnej reklamácie.