Montáž kotlov

Výsledná cena montáže závisí od typu kotla, spôsobu umiestnenia, fyzického prístupu a miery prispôsobenia napojení a komína. K cenám je potrebné pripočítať montážne príslušenstvo (ventily, fitingy, trubky, filter a podobne) a rovnako aj individuálne dojednané práce za demontáž starého kotla ak sa jedná o výmenu. Všetko toto spomenuté bude premietnuté do výslednej ceny na základe obhliadky a konzultácii pred realizáciou. Je potrebné zohľadniť, že každá inštalácia kotla je individuálna a len výnimočne sú dve montáže identické (napr. v radovej zástavbe).

Pri odstúpeni od objednávky dodávky tovaru alebo služieb po zaplatení zálohovej faktúry je účtovaný storno polatok vo výške 5% zaplatenej sumy, minimálne vo výške 150 EUR. Odstúpenie od objednávky je možné realizovať len zo zákonných dôvodov. 

Poctivá servisná prehliadka kotla

 • Nekondenzačný (atmosférický / turbo kotol) do 35 kW od 80 €
 • Kondenzačný kotol od 90 €
 • Elektro-kotol od 65 €
 • Kontrola / výmena Mg anódy zásobníka TUV od 85€ + materiál

Ak hľadáte najlacnejšieho poskytovateľa týchto služieb na trhu, ste u nás žiaľ nesprávne, pretože k týmto nepatríme. Právom ale servisná prehliadka od nás nesie prívlastok poctivá. Nejedná sa o divadlo pre zákazníka, spočívajúce len v pípaní detektorom, alebo vysávaní pavučín.

Aj tu platí, že každý model kotla má svoje podstatné konštrukčné odlišnosti, ktorými je daná aj iná technická náročnosť rovnakého úkonu, preto platí že

Individuálny prístup = Férové ceny

Oprava kotla

 • Vyriešenie problému od 50 € + materiál

  cena za vyriešenie problému / opravu zariadenia je stanovená individuálne na základe časovej a technickej náročnosti, potreby použitia meteriálovo technického vybavenia a neopiera sa o hodinovú sadzbu

 • Samotná diagnostika príčiny problému od 35 €
 • Kontrola dymovodu, test integrity komína od 25 €
 • Kontrola dymovodu ZDARMA

  v prípade servisnej prehliadky kotla

 • Iné nešpecifikované práce od 65 €

  orientačná hodinová sadzba, výsledná suma závisí od komplexnosti, problému, fyzického prístupu, potreby viacerých technikov a pod.

Doprava

 • Doprava do 15 km 15,00 €
 • Doprava od 15 do 25km 20,00 €
 • Doprava nad 25 km INDIVIDUÁLNE